CASA DA AGRA

Arzúa. A Coruña
P.1999 – O.2001
Fotografías Joseph Feito