CASA TAFONA

Ruela da Tafona, Santiago de Compostela, A Coruña
P.2017 O.2019
Fotografía Luís Díaz Díaz